V advokátní kanceláři v současné době působí

 

JUDr. Igor Nitrianský, advokát

e-mail:  

 

Mgr. et Mgr. Igor Nitrianský, advokát

e-mail: 

 

Mgr. Barbora Novotná, advokátní koncipientka

e-mail:  

.